فروشگاه الکترونیک
V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

کاغذ دیواری اداری

بدیهی است که دیزاین و چیدمان محیط کاری می‌تواند عاملی مؤثر در روحیه کاری افراد باشد که از جمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین المان‌ها در دیزاین های داخلی محیط کاری می‌توان به استفاده از کاغذ دیواری اداری اشاره کرد. کاغذ دیواری اداری متنوعی که علاوه بر طراحی متنوع آن ها امروزه شاهد طیف گسترده‌ای از رنگ بندی آن ها نیز می‌باشیم. رنگ فضای کاری و کاغذ دیواری اداری همان طوری که می‌تواند پس از مدتی برای پرسنل خسته کننده و کسالت بار به نظر آید، به راحتی و تنها با تغییراتی کوچک و در عین حال اساسی می‌تواند مشوق و انگیزه دهنده آن ها نیز باشد.

R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
D
U
C
T
S