فروشگاه الکترونیک
V
I
E
W
A
R
T
I
C
L
E
S

  • صندلی (لاله) (1955-1956)TULIP

    آنچه در این مقاله خواهید خواند

    ائرو سارینن

    با آمدن جنگ سرد، آینده روشن فردا به امروز تبدیل شد.پرتاب شهاب سنگی از سبک علمی تخیلی ائرو سارینن فنلادی-آمریکایی(1961-1910) را به خلق صندلی لاله که بعدها مدل های مد اندره کورگز بر روی آن ها نشستند را خلق کرد.صندلی لاله یک جرم واحد از پلاستیک سفید است که به نظر مانند گلی از کف زمین تا شکوفه سرخ ان رشد کرده است.با وجود تصویر ارگانیک آن ، چیزی در این طرح،دستی ساخته نشده است.صندلی با ریخته گری در قالب برای ورود به دنیای سردرگمی که به شدت در تعقیب تکنولوژی های جدید است به وجود آمده است.


    @image


R
E
L
A
T
E
D
P
R
O
D
U
C
T
S

محصولی مرتبط با این مقاله وجود ندارد